BASIN BÜLTENİ: TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI VE İŞYERLERİNE YÖNELİK ANKETLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLNMESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

28/01/2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasında Resmi İstatistik Programı, Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtımı ve İşyerlerine Yönelik Anketlerinin internet üzerinden derlenmesi sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur. Toplantıya Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürü ve görevli personelleri ile birlikte Tunceli TSO üyeleri katılmıştır. İşyeri Anketlerinin internet üzerinden derlemesi kapsamında yeni sistem anlatılarak aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:

İşyerlerine yönelik olarak yapılan araştırmalar daha önce internet üzerinde geliştirilen uygulamalar yoluyla ve ayrıca e-posta ve kağıt ortamında yapılmakta iken, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla ve anılan Kanunun 8. maddesindeki “İstatistikî birimler, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere, Anayasa’da belirlenen temel haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.” hükmü çerçevesinde, işyerine yönelik araştırmalarımızın bundan sonra sadece internet üzerinden geliştirilen uygulamalar ile yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, bilgisine başvurulacak işletmelere Kurumumuz tarafından kullanıcı kodu ve şifre verilecek, cevaplayıcıların istenilen bilgileri internet üzerinden güvenli ve süratli bir biçimde iletmesi sağlanacaktır. Bu bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmaktadır. Veri gizliliği, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Anılan Kanun uyarınca sizden alınan bu bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz. Ayrıca, 5429 sayılı Kanun gereği istenen bilgileri, süresi içinde ve istenen şekilde vermeyen firmalar ile yanlış ve eksik bilgi veren firmalar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol