Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Duyuruları

DEVLET MALZEME OFİSİ “MÜŞTERİN KAMU OLSUN” SLOGANI İLE CAZİBE MERKEZİ İLLERDE BULUNAN ÜRETİCİ/İMALATÇILARA YÖNELİK YENİ AVANTAJLAR SUNUYOR.

CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞUNDA YER ALACAK OLAN ÜRETİCİ KONUMUNDAKİ FİRMALARA SAĞLANACAK AVANTAJLAR
 Ülke düzeyinde veya Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulandığı tüm illerde veya sadece üretim yaptığı ilde satış yapabilme alternatiflerinin sunulması,
 Risturn bedellerinin ve tutar indirimlerinin alınmaması,
 Kataloğa dahil edilecek ürünler için ürün katılım bedelinin (genel katalogda her sözleşme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere ürün başına 300TL alınmaktadır) Kobi kataloğunda olduğu gibi alınmaması,
 İlk başvuruda istenen sözleşme teminat tutarının (genel katalogda 50.000TL, KOBİ Kataloğunda 25.000TL) daha düşük tutarda (5.000TL) belirlenmesi,
 Genel katalog kapsamında firmalardan satın alınan yerli ürünlerin fiyatlarına %7-%8 ve %10, oranında hizmet bedeli eklenerek kamu kurum ve kuruluşlarına satışları yapılmakta olup söz konusu hizmet bedelinin Cazibe kataloğunda %4 olarak belirlenmesi,
 Ürün standardına ilişkin olarak istenen uygunluk belgelerinin (TSE, TSEK veya Test Raporları) olmaması halinde 6 ay içerisinde getirmeleri kaydıyla kataloğa başvurularının gerçekleştirilmesi,
 Genel katalogda 2 yıl, KOBİ kataloğunda 3 yıl olan sözleşme süresinin Cazibe Merkezleri Kataloğunda getirilen avantajlar nedeniyle ilk aşamada 1 yıl olarak uygulanması ancak uygulamadan alınacak sonuçlara göre uzatılabilmesi,  Hizmet sektörü ile Gıda, ilaç ve yapım işlerine konu olan malzemeler dışındaki kataloğa alınacak malzeme çeşidinin tedarikçi/ üretici firmaların istekleri doğrultusunda genişletilerek uygulanması,
 Teslimatta gecikme olması halinde uygulanan cezai yaptırımın hafifletilmesi,

2015 yılı faaliyet raporumuz

2015 faaliyet raporu

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU
Çeyrek asırlık geçmişimiz incelendiğinde göze çarpacak en önemli husus hızlı ve istikrarlı gelişimimizdir. T TSO olarak faaliyetlerimizin temelinde üye odaklılık ve müşteri memnuniyeti bulunmaktadır. Oda faaliyetlerini yürütürken fayda sağlayabileceğimiz yeni görevler üslenmekten gurur duyuyoruz.
2014 yılı faaliyetlerimizi de bu politikayla uygulamış bulunuyoruz.

E-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan bilgilendirme toplantısında açılış konuşmasını Tunceli Defterdar vekili sayın Yaşar ŞİMŞEK yaptı ve e tebligat hakkında ön bilgi verdi. Ardından TSO yönetim kurulu başkanı Yusuf CENGİZ söz alarak ilimizin siyasi ve ekonomik açıdan yıllardır yaşadığı sıkıntılara ve çektikleri zorluklara rağmen vergi ödemelerinde Türkiye’de ilk sıralarda olduğunu hatırlattı. Defterdarlığın bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak yapılacak uygulamalarda ve işlemlerde ilimiz esnafına yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Vergilerini gerekirse bankalara borçlanarak ödeyen halkımızın bu duyarlılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi
Daha sonra Tunceli Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Keser E-Tebligat hakkında detaylı bilgilendirme sunumu yaptı.
1 Ocak 2016 da yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.
EKİM AYINDA ÜYELERİMİZİN DIŞ EKONOMİLERİ TANIMASI İÇİN PARİS VE BARSELONA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ DÜZENLEDİK

İhracatı yok denilecek kadar az olan ilimizde gıda ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten üyelerimizin Avrupa pazarına giriş koşullarını incelemeleri için Fransa ve İspanya iş ve inceleme gezisi düzenledik. Fuar ziyaretleri ve ikili görüşmelerle firmalarımız pazara giriş konusunda bilgilendirildiler.
TUNCELİ TSO KARTKILARIYLA HAZIRLANAN HAY WAY ZAMAN BELGESELİ GALASI

Biliyoruz ki tek amacımız ekonomi değil ildeki sosyal faaliyetleri de desteklemek ve öncülük etmek. Dersim’in Kayıp Kızları film galası odamız destekleriyle düzenlendi ve seyircinin beğenisine sunduk.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK

Ekonomi bakanlığı koordinatörlüğünde Tunceli’de İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin ,firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla , 11 Eylül 2014 Perşembe günü 13:30 da Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda
• İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
• İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
• Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması , Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALİTY’nin Desteklenmedi ile Yurt Dışı Birim, Marka,Tanıtım ve Tasarım Destekleri
• Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
• Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,
• Ülke Masaları, Pazar Araştırması-BAE Pazarına İhraç İmkanları
• Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları

TUNCELİDEKİ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİK

Tunceli’de faaliyet gösteren inşaat malzemesi üreten ve satan firmaların, yap-sat yapanların ve müteahhitlerin sorunlarının dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması için odamız konferans salonunda toplantı organize edildi.
TUNCELİDE EKONOMİ KONFERANSI TERTİP ETTİK

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tunceli/Dersim’de Ekonomi Konferansı gerçekleştirildi. Sabah saat 10. 30 da Oda Başkan Yardımcısı Kazım Korkmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ali Şekerdağ ve Başkan yardımcısı Polat Şaroğlu, Tunceli Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Erdal Büyüktaş ,Tunceli Sanayici ve Girişimciler Derneği Başkanı Musa Bulut, Girişimci KadınlarKurulu Başkanı Makbul Yaşar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop, , Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, ilimizdeki kamu kurum amirleri , Barış ve Demokrasi Partisi İl Başkanı , EMEP eski İl Başkanı, belediye başkan adayları, Prof. Dr. Ali Tutay, Kazım Arık, Songül Aydın, Prof. Dr. Murat Arslan, Doç. Dr. Zeliha Hepkon ,Doç. Dr. Şükrü Aslan,il dışından gelen Tuncelili iş adamları, il dışından ve ilçelerden gelen ayrıca il merkezinde faaliyet yürüten iş adamları katıldı.
ODAMIZA MAKAM ARACI ALDIK
1992 yılında kurulan Tunceli ticaret ve sanayi odası 4 yıl öncesine kadar kendine ait bir hizmet binası bile yoktu. Yönetime geldikten kısa süre sonra odamıza mülkiyeti kendimize ait bina satın alındı.
Türkiye de ticaret ve sanayi odası olarak hizmet binası olmayan tek il olduğumuz gibi hizmet aracı olmayan il durumundaydık. Yönetim kurulu , meclis ve oda personelimizin yoğun çabaları sonucunda odamız 22 yıl sonra hizmet aracına kavuşmuş olduk.

19-22 MART TARİHLERİNDE ORTA AVRUPA SEYAHATİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Odamız üyelerinin yurt dışındaki rekabet koşullarını tanıyabilmeleri ve dış pazara açılabilmeleri için Prag-Viyana ve Budapeşte de ekonomi ziyaretleri düzenlendi.

Münfesih Şirketler

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ UYARINCA MÜNFESİH OLAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLER
Dosya :
MÜNFESİH_KOOPERATİF_VE_ŞİRKETLER

Münfesih Şirket ve Kooperatifler 2.Kısım

MÜNFESİH ŞİRKET VE KOOPERATİFLER 2 KISIM

Dosya: MÜNFESİH_ŞİRKET_VE_KOOPERTİFLER_2.KISIM

Sermaye Artışı Yapmayan Şirketler

Sermaye artışı yapmayan şirketler evrak alttadır.

Dosya : MÜNFESİH_SERMAYE

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri – Genel Teşvikler

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri – Genel Teşvikler
Dosya : teşvik

Münfesih Kayıt Silme

Tunceli Ticaret Sicil Müdürlüğünden – Münfesih Kayıt Silme

1) Münfesih_genel_İHTAR
2) KAYIT_SİLME__TEMMUZ_birinci_bölüm
3) KAYIT_SİLME__İKİNCİ_BÖLÜM
4) KAYIT_SİLME_3_BÖLÜM

Münfesih Şirketler ve Kooperatifler

Münfesih Şirketler ve Kooperatifler İle ilgili belge altta sunulmuştur. Dosyayı indirebilir detaylı bilgi için tarafımıza talep formu gönderebilirsiniz.

Dosya : 9.a.Münfesih_genel_ihtar.xls_3.BÖLÜM

Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol