Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası İndirme Yöneticisi

A. Kuruluş

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Meslek Grubu Listesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 3. Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu

×

B. Şube Açılışı

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Tunceli Şubesinin açılışı : 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), 2. Meslek Grubu

×

C. Merkez Nakli

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Meslek Grubu Listesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 3. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından

×

Ç. Ana Sözleşme Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi), 3. Şirket

×

D. Genel Kurul

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Genel kurul toplantı evrakları; a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi), b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı, c)

×

E. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Genel kurul toplantı evrakları; a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi), b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı, c)

×

F. Adres Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), 3. Adres değişikliğine

×

G. Sermaye Arttırımı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl – 2 fotokopi), 3.

×

Ğ. Sermaye Azaltımı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Sermaye azaltımına ilişkin şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (2 asıl

×

H. Sigorta Acenteliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Acentelik sözleşmesi ( 1 asıl – 2 fotokopi), 3. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (2 asıl – 2 fotokopi), 4. Sigorta acenteliğinin

×

I. Acenteliğinin Feshi

1.Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl – 2 fotokopi) aranır.

×

İ. Hisse Devri

Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise; 1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl -2 fotokopi), 3. Pay

×

J. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve

×

K. Yönetim Kurulunca Müdürlere Verilen Temsil ve İlzam

Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla; 1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2

×

L. Ortağın İsim Değişikliği

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi), 3. Adı veya soyadı değişikliğini

×

M. Ortağın Vefatı

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), 2. Ortağın vefatına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 2 fotokopi), 3. Veraset ilamının kesinleşme şerhli

×

N. Turizm Seyahat Acenteliği Unvanı Alma

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını İlk Alma: 1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Turizm seyahat acenteliği işletme adı alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar

×

O. Şube Kapanışı

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (2 asıl -2 fotokopi), 3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili

×

Ö. Tasfiyeye Giriş

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları; a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2 fotokopi), b)Hazır

×

P. Tasfiye Sonu

1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış), 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları; a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl – 2

×

R. Tasfiyeden Vazgeçme

1. Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış), 2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor, 3.

×

A. Kuruluş

1.Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 2. Meslek Grubu Listesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 3. Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından

×
Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol