Genel Sekreter Alım Duyurusu

Odamız bünyesinde istihdam edilmek üzere Genel Sekreter alımı gerçekleştirilecektir. Başvuran adaylarda aranacak yetkinlik kriterleri aşağıda belirtilmiştir. Birer yıl sözleşmeli şekilde istihdam edilmek üzere belirtilen kriterlere uygun adayların başvurularını 2 Nisan-20 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’na yapmaları gerekmektedir.

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için)
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığının olmadığına dair tam teşekkürlü sağlık raporu,
 B sınıfı ehliyet sahibi olmak,
 Seyahat etmesine herhangi bir engelinin bulunmaması,
 40 yaşını aşmamış olmak,
 İyi derecede İngilizce bilmek,
 Halkla ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim kurumu mezunu olmak,
 Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 TOBB Akreditasyon çalışmaları ile ilgili bilgisi olmak,
 Yönetim kurulu kararıyla atanmış olmak.

Uyarı!
Yukarıda belirtilen şartları taşıdığını belgelerle ispatlayamayan adayların başvuruları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular sonrasında uygun kriterleri sağlayan adaylar Yönetim Kurulumuzca mülakata çağrılacaktır.duyuru

Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol