EKONOMİDE HAYATA GEÇEN YENİ DÜZENLEMELER

1. Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabilecek
2. Kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması
beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesi
gerçekleştirilecek
3. İşveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş
sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara 3 ay süreyle
günlük 39,24 TL ödeme yapılacak
4. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme
prosedürleri 3 ay süreyle uzatılacak
5. Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında;
a. Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil
edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek
b. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller
ile ecrimisiller 3 ay ertelenebilecek
c. Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru
şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek
6. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam
vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden
kısmı alınmayacak
7. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri 3 ay süreyle
ertelenebilecek
8. Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik
süresi bir yıl uzatılacak
9. Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak
10. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1
Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek
11. 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait
“Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı
12. Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak
13. Her türlü iş sözleşmesi 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun
25 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında
işveren tarafından feshedilemeyecek
14. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının
yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsamda;
a. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek.
b. Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya
dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak
15. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış
yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını
engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu kapsamda;
a. Yukarıdaki hususlara yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve
incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan
“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulacak
b. Kurul üyeleri içerisinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” temsilcisi de yer
alacak
16. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi
tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilecek, bu durum işçiye haklı nedene
dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek

Kaktüs Creative
Facebookta Beğen Twitterda Takip Et Linkedinde Takip et Google plusta beğen Rss ile abone ol